Reliktjordbie.

En av Skandinavias mest sjeldne bier. Kun funnet to ganger i Norge i sandtak ved Busund på Ringerike. Trolig meget varmekjær, men lite er kjent om habitatkravene til denne arten. Meget svak og spredt punktering på bryst og bakkropp.

Reliktjordbie Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1861)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.