Solsandbie.
  • Solsandbie. Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Solsandbia er en svært sjelden art som flyr tidlig på våren. Den er kun kjent fra Stavern i Vestfold og Seljord i Telemark. Arten hekker i sandjord og besøker selje og vierarter som blomstrer om våren. En stor art som ligner mest på Andrena lapponica.

Solsandbie Andrena apicata F. Smith, 1847
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.