Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-1 lite tørkeutsatte svært og temmelig kalkfattige nakne berg
s*[UE·c|d]
T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg
s*[UE·c|d]
T13-C-10 kalkfattig fuktig grov ur
s*[UE·c|d]
T13-C-12 intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur
s*[UE·c|d]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper