Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Eristalis sp.
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis interrupta
Vimeo video: Eristalis lineata
Vimeo video: Eristalis lineata
Vimeo video: Eristalis tenax
Vimeo video: Eristalis tenax
Vimeo video: Eristalis tenax 2
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper