Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Relatert innhold

Ingen relaterte artikler

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-3 lågurtskog
vanlig art, sterk relativ skilleart[KAf|e]
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
vanlig art
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
vanlig art
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
vanlig art
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
absolutt skilleart[KA∙e|d]
T4-C-11 lyng-lågurtskog
vanlig art
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art
7
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper