Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
svak relativ skilleart[KA·f|e]
T4-C-3 lågurtskog
vanlig art, sterk relativ skilleart[KAf|e]
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
vanlig art
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
vanlig art
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
vanlig art
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
absolutt skilleart[KA∙e|d]
T4-C-11 lyng-lågurtskog
vanlig art
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
vanlig art
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
7
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper