Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming


Nøkkel til torvmoser

Bestemmelsesnøkkelen omfatter alle de 56 kjente torvmoseartene påvist Norge, med underarter.

Relatert innholdKunnskapsstatus ikke angitt

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:


Risikovurdering

Gjeldende kategori: 


DNA-strekkode

Egenskaper