Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v*, s-[KA·h|g],t¤[UF·de]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[KA·h|g]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
T14-C-2 kalkrik rabbe
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s+[KA·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper