Tags
| Reidun Pommeresche
| Reidun Pommeresche
| Reidun Pommeresche
| Inger-Lise Fonneland
| Arnstein Staverløkk
| Arnstein Staverløkk
| Kristian Hassel
| Kristian Hassel
| Arnstein Staverløkk
| Artsdatabanken
| Lena Tina Ohnheiser
| Lena Tina Ohnheiser
| Manuel Antonio E. Malaquias
| Arnstein Staverløkk
| Kristian Hassel
| Arnstein Staverløkk
| Ole Jørgen Lønnve
24