Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
s-[TV∙g|f]
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
t*
Risikovurdering

Gjeldende kategori: VU

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 VU
DNA-strekkode
Egenskaper