Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·g|h]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[SV·b|c]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v
T8-C-3 fugletopp
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v*, s*[UF·c|d], s*[KA·d|c]
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper