Keiseren av øyenstikkere i Europa. En meget stor art med nesten helgrønt bryst. Hannen har himmelblå tegninger på bakkroppen. Kun funnet én gang i Norge.

Størrelse

Kroppslengde 78–82 mm, vingespenn 110 mm.

Kjennetegn

Vår største øyenstikkerart. Brystet er overveiende grønt og har ensfarget grønne sider. Skulderstreker mangler, men hannen har to blå trekantflekker øverst på skulderen. Bakkroppen har lyse sidetegninger og en bred svart midtstripe. Hos modne hanner er de lyse tegningene blå. Hunner og umodne hanner har vanligvis grønne tegninger, men hunnen kan unntaksvis også være blå. Øynene er grønne og blå, eventuelt med brun innblanding.

Forvekslingsarter

Kan på grunn av brystets grønne sider forveklses med Aeshna viridis, men denne er mindre, har brede lyse skulderstreker, og har tydelige parflekker på bakkroppen. Kan også forveksles med vandrekeiserlibelle Hemianax ephippiger, men denne har overveiende brunt bryst, og øynene mangler blå innblanding.

Totalutbredelse

Arten har spredt seg nordover de siste par tiårene og har kolonisert hele Danmark og sydlige Sverige. Utbredt i det meste av Europa, Asia og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge, ved Lindesnes i 2013. Mest sannsynlig et streifdyr.

Levested og økologi

Ved varme, næringsrike sjøer med mye kantvegetasjon og andre vannplanter. Meget territoriell. Nymfen blir 54–58 mm. I nordlige områder har den en 2-årig utvikling.

Flyvetid

Juni til slutten av august.