En liten, svart og blåpudret libelle med hvitt fjes som trives i skogstjern med flytebladvegetasjon. Sjelden på Øst- og Sørlandet. Arten er fredet.

Størrelse

Kroppslengde 37–40 mm, vingespenn 58–65 mm.

Kjennetegn

Hann av gråtorvlibelle Leucorrhinia albifrons. Arten ligner vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis, men hannen kan kjennes på de mørke vingemerkene og den mindre klubbeformete bakkroppen. De to artene skilles fra øvrige Leucorrhinia-arter ved at genitaliene er hvite.

Liten libelle. Modne hanner er svarte med svak blå pudring på fremre del av bakkroppen. Hunner og unge hanner er svarte med små, gule flekker på brystet og langs midten av bakkroppen, ofte bare på de fremre leddene. Ansiktet og overleppa er hvite. Kjevepartiet er svart med hvite sideflekker. Vingemerket er svart, og bakvingen har et svart basalfelt. Hunnen ofte også med gule tegninger innerst på bakvingen. Hannen har slank, kølleformet bakkropp, og begge kjønn har hvite analvedheng.

Forvekslingsarter

Slekten kjennes igjen på den beskjedne størrelsen, det hvite ansiktet og den svarte flekken ved basis av bakvingen. Arten kan skilles fra alle øvrige arter i slekten ved at kjevepartiet har hvite sideflekker (helsvart hos øvrige arter). Den kan skilles fra øvrige arter unntatt den svært like arten vannliljetorvlibelle L. caudalis på de hvite analvedhengene (svarte hos øvrige arter) og på hannens blåpudrete bakkropp. Den kan skilles fra vannliljetorvlibelle på følgende trekk: bakkroppen slankere og hos hannen mindre kølleformet, vingemerke svart hos begge kjønn (hvitt hos utfargede hanner av vannliljetorvlibelle), hunnens gule bakkroppsflekker er mindre.

Totalutbredelse

Østlig utbredelse fra Nord-Europa og innover i Russland. Spredte forekomster sørover i Europa. Regnes som utdødd fra Danmark.

Utbredelse i Norge

Kun kjent fra noen få lokaliteter i Østfold, Akershus, Hedmark og Aust-Agder.

Levested og økologi

Foretrekker myr og skogstjern samt bukter og viker i større vann med flyteblad-vegetasjon av vannliljer. Ikke for sure vann (pH >5). Ynglelokalitetene er ofte grunne vann hvor det vokser torvmoser i kantvegetasjonen. Nymfen blir 17–20 mm. Utviklingen tar sannsynligvis 3 år.

Flyvetid

Slutten av mai til ut i juli, med tyngdepunkt i slutten av juni.