En ny oppdatering av den globale rødlista er lansert. De norske hekkefuglene vierspurv og stormsvale står nå på lista, melder Norsk Ornitologisk forening (NOF).

I følge NOF er det kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen for begge arter, og vierspurv og stormsvale er begge kategorisert som sårbar (VU) i den globale rødlista.

Små bestander i Norge

Den norske hekkebestanden for vierspurv er svært liten, i følge Norsk rødliste for arter 2015. Arten er kategorisert som kritisk truet, og antallet reproduserende individer ≤ 50. Stormsvalen befinner seg i kategorien «Nær truet» i den norske Rødlista. Den norske hekkebestanden er anslått til å være på mellom 200 og 2000 reproduserende individ.

Nå er det totalt 112 av artene vi har i Norge og på Svalbard som står på den globale rødlista.

Giraffen er sårbar

Da den oppdaterte lista ble lagt fram i Mexico i dag, 8. desember, så vekket det oppsikt at giraffen nå har blitt listet som sårbar. Dette skjer etter at bestanden har minket med opp til 40% de siste 30 årene. Les om den oppdaterte globale rødlista hos The International Union for Conservation of Nature (IUCN).  

Kontaktperson:

Snorre Henriksen, Artsdatabanken
E-post: Snorre.Henriksen@artsdatabanken.no 
Mobil: 909 90 097

Vierspurv Emberiza rustica står nå også på den globale rødlista.