23. og 24. november er det oppstartsmøte for 12 ekspertkomitéer som skal risikovurdere fremmede arter. Arbeidet skal resultere i en oversikt over fremmede arter i norsk natur og hvilken økologisk risiko artene har.

Risikovurderingene vil danne grunnlaget for en ny norsk svarteliste for arter. Den planlegges ferdig i første halvdel av 2018. Høsten 2017 vil det bli åpnet for innsyn i de foreløpige vurderingene, slik at relevante aktører får muligheten til å bidra med kunnskap som eventuelt ikke har blitt fanget opp tidligere.

Arbeidet med risikovurderingene skjer på oppdrag fra Artsdatabanken og starter med et to-dagers oppstartsmøte i Trondheim.
 
-Vurderingene skal først og fremst gi et vitenskapelig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning. Samtidig er det viktig å formidle oppdatert kunnskap om fremmede arter til alle relevante målgrupper i samfunnet, sier seniorrådgiver Lisbeth Gederaas i Artsdatabanken.

Hun ser fram til å møte de 54 ekspertene fra landets universiteter og forskningsmiljøer. 
Oversikt over ekspertkomitéenes medlemmer (.pdf)

Metoden er justert

Siden forrige risikovurdering i 2012 har Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) ved NTNU, i samarbeid med Artsdatabanken, justert noe av metodikken. Dette har skjedd i dialog med relevante myndigheter, andre brukere og fageksperter.

Metoden er universell i den forstand at den kan brukes på alle typer arter i alle miljø. Den kan dermed også brukes på arter over hele verden. Metoden er kvantitativ og gir en objektiv vurdering av artenes økologiske risiko. Den er basert på dokumenterte og etterprøvbare data om artens spredning, formering, vekstrate, individtetthet, populasjonsstørrelse, utbredelse og effekt. Disse verdiene bearbeides på en standardisert måte.

Les mer om innholdet i metoden i foreløpig versjon av Retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter, Versjon 3.0.96. (.pdf)

Kontaktperson

Lisbeth Gederaas,
Seniorrådgiver i Artsdatabanken

E-post: Lisbeth.Gederaas@artsdatabanken.no
Mobil: 907 57 576

Harlekinmarihøne Harmonia axyridis har siden 2006 etablert seg flere steder i Norge, og er vurdert til å utgjøre svært høy risiko.