Artsdatabanken har i dag, 21. desember 2016, mottatt tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet. I tråd med økonomiregelverket, bestemmelse 2.3.2 publiserer vi tildelingsbrevet på våre nettsider.

Tildelingsbrevet utarbeides på bakgrunn av stortingets behandling av statsbudsjettet, og er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til underliggende virksomheter. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

2017_Tildelingsbrev_Artsdatabanken1.pdf (342,8 KB)