Urasterias lincki (J. Müller & Troschel, 1842)
  • Urasterias lincki (J. Müller & Troschel, 1842) Creative Commons Attribution | Espen Rekdal

Rød på oversiden og hvit under. Ingen tydelig piggrekke langs midten av armene (carina). Marginalpiggene markante hvorav den øverste rekken med en krans av kryssede gripetenger og den nederste rekken med en halv krans av kryssede gripetenger. 4 rader med sugeføtter.

Urasterias lincki (J. Müller & Troschel, 1842)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.