Blågrønnlibelle.

En stor, blå- og grønnflekket libelle som er vanlig på Østlandet og funnet sporadisk nordover.

Blågrønnlibelle Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.