Vårlibelle.

En liten og tidligflygende storlibelle som er påtagelig mer hårete enn de øvrige storlibellene. Finnes langs Østlands- og Sørlandskysten.

Vårlibelle Brachytron pratense (Müller, 1764)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.