Klubbeelvelibelle.

En gul og svart eller grønn og svart øyenstikker som trives langs sakteflytende elver. Funnet noen steder på det sentrale Østlandet.

Klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.