Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet
Kunnskapsstatus
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
  • 0 1 2 3 4 5
Bilder
Vimeo video: Sumpeitermaur Myrmica gallienii
Vimeo video: Myrmica microrubra
Vimeo video: Lasius niger
Vimeo video: Lasius flavus
Vimeo video: Formica rufibarbis
Vimeo video: Camponotus vagus
Vimeo video: Formica uralensis
Vimeo video: Formica rufa
Vimeo video: Stenamma debile
Vimeo video: Anergates atratulus
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper