Kan opptre i store kolonier i skogkanter og på lyngheier. Flyr når røsslyngen er i blomst i august. Vanlig særlig langs kysten og er også funnet på Vestlandet. Vanskelig å skille fra nærstående arter.