En av våre aller mest sjeldne og mest truete biearter. Den er kun kjent fra en lokalitet i Buskerud der den flyr i kalkrike tørrbakker. De overvintrende hunnene kommer ut i juni og besøker gjerne hårsvever, mens sommergenerasjonen er knyttet til fagerknoppurt.

Forvekslingsarter

Skilles fra Halictus rubicundus på mørke baklegger.