Engmaskebia er en av våre vanligste arter av maskebier. Den har en vid utbredelse i Sør-Norge og i Trøndelag og finnes trolig langt nordover. De hekker gjerne i tørre stengler eller død ved. Den kan være vanskelig å skille fra nærstående arter av maskebier.