En av våre mer sjeldne arter av maskebier, og også den største. Hannen er lett å skille fra Hylaeus confusus på den gule leppen, men hunnene kan være vanskelige å skille. Noen få spredte funn på Østlandet, gjerne i lyngområder.

Forvekslingsarter