Det foreligger flere gamle funn av denne arten fra Jæren, Ryfylke og nord til Karmøy. Arten er funnet på ulike planter men ofte på sandvier i mai. Den er ettersøkt på mange av de gamle lokalitetene i nyere tid, men ikke gjenfunnet. Det antas derfor at den har forsvunnet fra Norge.