Beskrivelse

To typer av cheilocystidier, basidium, sporer, hatthudshyfe og pileocystidier.

Barkvisthette er en liten gråbrun hettesopp som vokser på barved. Den har nedløpende skiver, non-amyloide, bredt ellipsoide til nesten runde sporer og glatte, spindel- til flaskeformede cheilocystidier. Den kan være både 2- og 4-sporet. Bøyler forekommer i 4-sporet form, men ikke i 2-sporet form. Kvisthette kan likne, men har smalere sporer og nesten sylindriske cheilocystidier. Barkvisthette opptrer om høsten. Den er sjelden, men forekommer ikke så uvanlig på einer langs kysten.

Forvekslingsarter

Snarveier