Navn og slektskap

  • Vitenskapelig navn
  • Basidiomycota
  • Bokmål
  • stilksporesopper
  • Nynorsk
  • stilksporesoppar

 • Vitenskapelig navn
  Basidiomycota
 • Bokmål
  • stilksporesopper
 • Nynorsk
  • stilksporesoppar
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper