Eksperter antar at om lag en av fire arter som finnes i Norge ikke er oppdaget ennå. Gjennom kartleggingsprosjektene får vi ny kunnskap om artsmangfoldet i Norge.

Siden Artsprosjektet ble etablert i 2009 er det satt i gang en rekke prosjekter for å kartlegge artsmangfoldet i Norge. I oversikten her gis en kort presentasjon av prosjektene med tekst og bilder. Nettsidene er under utvikling og vil bli bygd ut med mer innhold etterhvert. Eksempler på innhold som vil komme er kart som viser artsfunn gjort i prosjektet, artslister, bestemmelsesnøkler, informasjon om art-habitat relasjoner og publiserte artikler fra prosjektet.