Vimeo video: Andrena scotica
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/138127"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Andrena carantonica Pérez, 1902 Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Storsandbie er en av de største og vanligste sandbiene i hele Sør-Norge. Den flyr på forsommeren og besøker flere ulike blomsterarter. Hannen har svært lange antenner. Hunnen har mørk overside på bakleggene til forskjell fra den nærstående Andrena nigroaenea.

Storsandbie Andrena scotica Perkins, 1916
Creative Commons Attribution | Norsk institutt for naturforskning | Frode Ødegaard
Kart. Utbredelse i Norge.