Vimeo video: Chorthippus brunneus lokkesang
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/232395"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Creative Commons Attribution | Hallvard Elven

Gråbrun markgresshoppe er en middels stor art med meget variable fargetegninger. Arten er særlig vanskelig å skille fra slåttegresshoppe. Den forekommer i mange ulike typer eng, primært i litt tørre enger med sparsom vegetasjon. Den er utbredt og vanlig i hele Sør-Norge.

Gråbrun markgresshoppe Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike