Vimeo video: Chorthippus parallelus lokkesang
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "ResourceId" = string "Nodes/232400"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "Teaser"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0
 • Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Enggresshoppe er en middels stor markgresshoppe med meget variable fargetegninger. Arten forekommer i mange forskjellige typer tørr og fuktig eng. Den er utbredt på Østlandet og er funnet noen steder på Sør- og Vestlandet. Arten er sannsynligvis noe i tilbakegang.

Enggresshoppe Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike