Skal du besøke oss eller sende oss brev? Fra og med 25. juni har vi ny adresse.

Vår nye besøksadresse er:

Artsdatabanken
Havnegata 9
7010 Trondheim

 

Ny postadresse er:

Artsdatabanken
Postboks 1058
7446 Trondheim

 

Artikkel om flyttingen:
Artsdatabanken får nye lokaler fra juni 2018