Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Eucera longicornis
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus hortorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus hypnorum
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus bohemicus
Vimeo video: Bombus pyrrhopygus
Vimeo video: Bombus soroeenisis
Vimeo video: Bombus campestris
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper