Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v*
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
m
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper