Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v*
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-5 bærlyngskog
v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v*
T4-C-9 lyngskog
s*[UF·f|g]
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[UF·c|d]
T4-C-17 storbregneskog
v*
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v*, s-[UF·e|f]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper