Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v*, s-[UF·e|f]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
T3-C-4 intermediær leside
m, v*, s-[KA·e|f],s-[UF·c|d]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·e|f]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s*[KA·g|h],t¤[UF·bc]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·g|h]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T4-C-1 blåbærskog
v*
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper