Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T24-C-1 beskyttede og moderat eksponerte driftvoller
s-[VF·e|f]
T29-C-5 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper