Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
v[Ø]
T4-C-3 lågurtskog
v[Ø]
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v[Ø]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v[Ø]
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v[Ø]
T4-C-11 lyng-lågurtskog
v[Ø]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper