Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
M8-C-1 Helofytt-saltvannssump
m
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper