Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
s*[KA·a|0], s+[MF·d|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper