Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-3 fugletopp
v
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper