Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T4-C-18 høgstaudeskog
v
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s-[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v, s+[HI∙b|c], s-[KI∙b|a]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper