Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s-[KA·d|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·de]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·d|c]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
s+[SV·b|c]
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v, s-[KA·d|c]
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v, s-[KA·d|c]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper