Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-4 dynetrau
s*[VM∙a|0]
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
s*[KA·g|f]
V1-C-9 saltpåvirket myrkant
v
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v, s*[KA·g|f]
V10-C-2 kalkrik våteng
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper