Den vanligste storlibellen i Norge. En stor, brun til svart art med en mosaikk av gule til blå flekker.

Størrelse

Hann av starrlibelle Aeshna juncea i flukt. Den lille gule flekken bak øyet skiller arten fra nærstående arter.

Hunn av starrlibelle Aeshna juncea. Hunnen har vanligvis gulgrønne flekker, men kan unntaksvis være blå som denne.

Hann av starrlibelle Aeshna juncea i flukt. Arten er en sterk flyger som bruker mye tid på å patruljere på utkikk etter bytter, partnere og rivaler.

Kroppslengde 74–76 mm, vingespenn 88–96 mm.

Kjennetegn

Hannen er svart med smale gule skulderstreker, smale gule til blå diagonalbånd på siden av brystet, og en mosaikk av lyse parstriper og parflekker på bakkroppen. Hos kjønnsmodne hanner er disse stripene og flekkene alternerende gule og blå. Hunnen har brunere grunnfarge, smalere skulderstreker og vanligvis mer ensfargede flekker i gult eller grønt, men kan også være farget som hannen. Vingene er ofte noe bruntonede. Begge vingepar har gul framkant.

Forvekslingsarter

Svært lik flere andre Aeshna-arter, først og fremst torvmoselibelle A. subarctica og A. serrata. Den kan skilles fra disse på følgende trekk: Det svarte T-merket på pannen har kort, tykk midtstrek (lengre og smalere hos A. serrata). Den svarte linjen mellom pannen og ansiktet smalner av mot sidene (jevnbred hos torvmoselibelle). Hodet har en gul flekk bak hvert øye (torvmoselibelle har helsvart bakhode, A. serrata helsvart eller med kort gul stripe helt inntil øyekanten). Vingens framkant er gul (brunlig hos torvmoselibelle). Membranulen (den ugjennomsiktige cellen innerst/bakerst på vingen) er tofarget lysegrå-mørkegrå (ensfargt hvitgrå hos A. serrata). Mellom diagonalbåndene på siden av brystet finnes det vanligvis i høyden én gul flekk (vanligvis tre hos torvmoselibelle, variabelt hos A. serrata). Hunnen har korte skulderstreker (lange hos A. serrata). Hannens nedre analvedheng sett ovenfra om lag halvparten så langt som de øvre (kortere hos A. serrata). De øvre vedhengene er relativt rette sett fra siden (krummer kraftig opp hos A. serrata).

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa samt Storbritannia. Lokale forekomster i Alpene og Pyreneene. Mangler i store deler av Frankrike og i Middelhavsområdet. Arten finnes også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Den vanligste storlibellen i Norge, og vanlig over hele landet.

Levested og økologi

Finnes ved de fleste vann, men foretrekker små, næringsfattige, sure vann og myrer. Nymfen blir 40–50 mm. Utviklingen tar fra 2–3 år.

Flyvetid

Slutten av juni til september, med tyngdepunkt i juli.