Den største norske Aeshna-arten, og kun funnet noen få steder på Østlandet. Arten har en mosaikk av gule til blå flekker og er meget lik flere andre arter.

Størrelse

Kroppslengde 75–81 mm, vingespenn 110 mm.

Kjennetegn

Hann av Aeshna serrata. Denne store og sjeldne arten ligner meget på starrlibelle A. juncea. Den kan kjennes blant annet på at det svarte T-merket i pannen har smalere stamme.

Hann av Aeshna serrata. Arten foretrekker brakkvann og næringsrike innsjøer. Første norske funn ble gjort ved Isesjøen i Sarpsborg i 1995.

Vår største Aeshna-art. Begge kjønn er mørkebrune til svarte med smale men tydelige gule skulderstreker, to smale gule til blå diagonalbånd på siden av brystet, og en mosaikk av lyse parstriper og parflekker på bakkroppen. Hos kjønnsmodne hanner er disse alternerende gule og blå, hos hunnen alternerende gule og grønne. Begge vingepar har gul framkant.

Forvekslingsarter

Svært lik flere andre Aeshna-arter, først og fremst starrlibelle A. juncea og torvmoselibelle A. subarctica. Den kan skilles fra disse på følgende kombinasjon av trekk: Det svarte T-merket på pannen har lengre og smalere midtstrek (kort og bred hos de to andre artene). Hodet bak øynene helsvart eller med en kort gul strek helt inntil øyets bakkant (torvmoselibelle helsvart, starrlibelle med tydeligere gul flekk lengre fra øyekanten). Vingens framkant er gul (brunlig hos torvmoselibelle). Membranulen (den ugjennomsiktige cellen innerst/bakerst på vingen) er ensfarget hvitgrå (tofarget lysegrå-mørkegrå hos de to andre). Hunnen har lange skulderstreker (korte hos de to andre). Hannens nedre analvedheng sett ovenfra om lag 1/3 så langt som de øvre (lengre hos de to andre). De øvre vedhengene sett fra siden krummer kraftig opp og er tannet på ryggsiden nær spissen (rettere og utannet hos de to andre).

Totalutbredelse

Nordøstlig utbredelse i Europa. Finnes i Sverige, Finland og Estland, samt Russland og muligens Ukraina.

Utbredelse i Norge

Observert første gang i Norge i 1995 ved Isesjøen i Sarpsborg. Østlig utbredelse i Norge.

Levested og økologi

Foretrekker næringsrike, grunne innsjøer med mye kantvegetasjon. Kjente lokaliteter i Sverige er store, vegetasjonsrike vann med mye takrør- og sjøsivaksbelter; næringsrike sletteland med jordbruksarealer og innsjøer i Midt-Sverige (f.eks Hornborgasjön, Tåkern og Mälaren). Kan også finnes i brakkvann. Nymfen blir ca. 50 mm. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Juli til september.

Hunn av Aeshna serrataHunnen ligner hannen, men har brunere grunnfarge og grønngule tegninger. Begge kjønn har velutviklede skulderstreker.