Tangelvelibelle er en gul og svart eller grønn og svart øyenstikker som trives langs sakteflytende elver. Hannen har uvanlig kraftige, knipetangaktige analvedheng. Arten flyr på det sentrale Østlandet.

Størrelse

Hann av tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus. Hannen skilles lett fra andre elvelibeller på de kraftige, tanglignende analvedhengene.

Hann av tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus. Et karaktertrekk ved familien elvelibeller er at øynene ikke berører hverandre oppå hodet.

Kroppslengde 50–55 mm, vingespenn 63–67 mm.

Kjennetegn

Tangelvelibelle er en middels stor øyenstikker med svarte og gule eller svarte og olivengrønne tegninger. Øynene er tydelig adskilt. Brystets sidetegninger består av alternerende svarte og gule/grønne felter. Hannen har kølleformet svart bakkropp med små lyse midtflekker. Hannens analvedheng er kraftig utviklet og danner en solid knipetang som er unik for arten. Hunnen har jevnbred, svart bakkropp med store lyse midtflekker og små, gule analvedheng.

Forvekslingsarter

Kan skilles fra medlemmer av andre familier ved at øynene er tydelig adskilt oppå hodet. Hannen kjennes lett på de kraftige analvedhengene. Både hanner og hunner kan kjennes på at brystets sider har omtrent like mye svarte som lyse tegninger. Hunnen kan i tillegg skilles fra klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus ved at analvedhengene er gule, ikke svarte, og fra grønnelvelibelle Ophiogomphus cecilia (ikke funnet i Norge) ved at kroppen er tofarget, ikke trefarget svart, gul og grønn.

Totalutbredelse

Hunn av tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus. Arten kan skilles fra andre nordiske elvelibeller på brystets mer utbredte svarte sidetegninger.

I Europa har arten en sørlig og østlig utbredelse. Mangler i flere land i Mellom-Europa. Regnes som utdødd fra Danmark.

Utbredelse i Norge

Kjent fra de sørlige delene av Østlandet fra Halden rundt Oslofjorden til Arendal.

Levested og økologi

Ved bekker og elver med klart vann, og med stein- og grusbunn, gjerne relativt hurtigrennende. Foretrekker solrike lokaliteter. Flyr meget raskt. Nymfen blir 30 mm. Utviklingen tar 3–5 år.

Flyvetid

Slutten av juni til august, med tyngdepunkt i slutten av juni.

Hann av tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus. Arten flyr vanligvis langs elver og sitter ofte og hviler på grus eller steiner langs bredden.