Grønnelvelibelle er en kraftig farget gul, grønn og svart øyenstikker som trives langs brede elver. Den er ennå ikke funnet i Norge.

Størrelse

Kroppslengde 53–60 mm, vingespenn 67–75 mm.

Kjennetegn

Middels stor øyenstikker med svarte og grønne tegninger på hode og bryst, og svarte og gule tegninger på bakkroppen. Sidene av brystet er overveiende grønne. Bakkroppen er svart med gule midtflekker og gule analvedheng. Hannen har tydelig køllefomet bakkropp, hunnen har mindre utpreget køllefomet bakkropp.

Forvekslingsarter

Kan skilles fra medlemmer av andre familier ved at øynene er tydelig adskilt oppå hodet. Skilles fra klubbeelvelibelle Gomphus vulgatissimus og tangelvelibelle Onychogomphus forcipatus ved at kroppen er trefarget i svart, gult og grønt. Fra klubbeelvelibelle kan den også skilles på at analvedhengene er gule, ikke svarte, og på at bakkroppens lyse midtflekker er større og også omfatter de tre siste leddene. Fra tangelvelibelle kan den skilles på at brystets sider har mindre svart.

Totalutbredelse

Nokså vanlig i Finland, på Jylland i Danmark og i Norrbotten i Sverige (ett nytt funn i Skåne). Finnes i Sentral- og Øst-Europa. Arten har tidligere vært i tilbakegang, men har i de senere årene økt i antall og er nå ansett å være i spredning flere steder.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Levested og økologi

Ved store, brede og rene elver, gjerne i skog, og gjerne med sandbunn. Nymfen blir 30 mm.

Flyvetid

Juni til august, med tyngdepunkt i slutten av juli.