En nesten ensfarget oransjebrun storlibelle med grønne øyne og en karakteristisk gul kile på ryggen. Ikke påvist i Norge.

Størrelse

Kroppslengde 67–72 mm, vingespenn 91–96 mm.

Kjennetegn

Hann av Aeshna isosceles. En oransjebrun art som kan minne om brunlibelle A. grandis, men som kjennes på de grønne øynene og den gule kilen på bakkroppen.

Hann av Aeshna isosceles. Arten er foreløpig ikke funnet i Norge, men finnes i Sverige og Danmark.

Kropp jevnt oransjebrun. Brystet mangler skulderstreker og har to smale, gule diagonalbånd på siden. Bakkroppen mangler lyse parflekker og har en karakteristisk gul kile på ledd 2. Øynene er grønne. Vingene er klare med et ravgult felt ved basis av bakvingen. Kjønnene er like.

Forvekslingsarter

Kan forveksles med brunlibelle A. grandis, men denne har brune og blå øyne, brune vinger, blå flekker langs siden av bakkroppen og mangler den gule kiletegningen. Alle øvrige Aeshna-arter har lyse parflekker på bakkroppen. Flere arter i familien speidelibeller (Libellulidae) kan ha lignende oransje fargetegninger på bakkroppen, men disse skilles fra storlibellene ved at framvingens "triangel" peker bakover (den bakre vinkelen er den skarpeste).

Totalutbredelse

Relativt sjelden i Sverige og Danmark. Finnes ellers i hele Europa sør til Nord-Afrika og noe inn i Asia.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Levested og økologi

I rene og næringsrike vannforekomster. Foretrekker varme, beskyttede og helst kalkrike lokaliteter. Tåler ikke forurensing. Nymfen blir 40–47 mm.

Flyvetid

Mai til begynnelsen av juli.