En av Skandinavias mest sjeldne bier. Kun funnet to ganger i Norge i sandtak ved Busund på Ringerike. Trolig meget varmekjær, men lite er kjent om habitatkravene til denne arten. Meget svak og spredt punktering på bryst og bakkropp.