Beskrivelse

En liten hvit eller gråhvit hettesopp med tydelig pudret hatt og en stilk som springer ut av en liten basalskive. Mikroskopisk kjennes pudderhette på cheilocystidier som ofte har et midtparti med vortete utvekster og med en lang, smal spiss. Den har oftest 2-sporede basidier. Den nærstående Mycena nucicola er muligens samme art, men skal kunne skilles på 4-sporede basidier, fravær av bøyler og forekomst på nedfalne hasselnøtter. Den sjeldne arten grå sokkelhette likner også, men har blant annet runde sporer. Pudderhette forekommer fra tidlig sommer på små pinner, mosekledde stubber, nedfalne løv og planterester, og er sjelden eller oversett i sørlige deler av Norge.

Forvekslingsarter